feest der herkenning: in- en uitkapselingen in Indische zielen - pagina 2

gekleurd lijf

De veranderende tijdgeest brengt bij de tweede generatie een positievere waardering voor het Indisch-zijn teweeg. In de jaren '80 van de vorige eeuw verschijnen de boeken van de tweedegeneratie-auteurs als Marion Bloem, Jill Stolk en Ernst Jansz, er komen praatgroepen en men gaat zich individueel ontwikkelen. Bovendien komen er andere allochtone groepen in beeld en daarmee is de Indische groep niet meer als enige getint. De tweedegeneratie Indo trouwt meestal met een autochtone Nederlander, waarmee de derdegeneratie Indo in beeld komt. De Vries heeft 20 derdegeneratie Indo's, gemiddelde leeftijd 36, geïnterviewd en de belangrijkste ontdekking is dat deze generatie 'de schaamte voorbij' is, waarmee het schadelijke element van het zich minderwaardig voelen aan de ziel ontsnapt is. De leden van de derde generatie zijn naar eigen zeggen 'vrij en open' opgevoed. Positieve elementen van het Indisch-zijn vindt de derde generatie de familiecultuur, de specifieke omgangsvormen en het respect voor ouderen. Op dit punt is er een verschil met de gedragingen van autochtone Nederlanders, die als bot, niet galant of minder hartelijk worden ervaren. De derde generatie lijdt echter niet aan een gebrek aan assertiviteit, iets waarmee de tweede generatie nog wel tobde. De derde generatie zegt een veel bredere visie op de dingen, verkregen door veel reizen, te waarderen. De derde generatie heeft een positieve waardering voor de Indische gang van zaken bij bij voorbeeld verjaardagen (ongedwongen) en begrafenissen (saamhorigheidsgevoel).

 

De derde generatie heeft ook geen specifieke voorkeur voor een blanke, Nederlandse partner, noch zijn er reserves in de omgang met andere Indo's. Er zijn derdegeneratiedames die een voorkeur hebben voor mannen met een gekleurd lijf! Als leden van de derde (vierde, vijfde) generatie voor werk of studie naar Indonesië trekken en een Indonesische partner huwen, ontstaat er een nieuwe generatie, die De Vries neo-Indo's noemt. Wat een logische en geruststellende conclusie.

 

Dr. Marlene de Vries biedt met haar studie, een uitgave in de serie 'Solidariteit en Identiteit', een sociaal-culturele atlas van het Indisch-zijn. Uiterst prettig leesbaar en een must voor ieder die meer wil weten over de grootste migrantengroep die zich ooit in Nederland vestigde. Trouwens, wie als Indo-Europeaan een overzicht wenst in het scala aan gevoelens is dit boek een feest der herkenning. Wie nog voor een raadsel in de bewust of onbewust ontstane eigen gevoelswereld staat zal met het werk van De Vries deze lacune altijd weten te overbruggen.

 

dr. Marlene de Vries: 'Indisch is een gevoel'
De tweede en derde generatie Indische Nederlanders
uitgever: Amsterdam University Press
isbn 978 90 8964 125 0
prijs: € 39,50
 

↑ top